All right reserved by ghavas.com
powerd by HiradGroup
غواصی !؟
انسان همواره به دریا و دیدنی های تمام نشدنی آن به عنوان محلی پر از شگفتیها نگریسته است. دریا آن چنان مملو از معماهاست كه حتی باتجربه ترین دریانوردان و اقیانوس شناسان دنیا نیز نمی توانند ادعا كنند كه به تمامی رازهای آن پی برده اند. هزاران سال است كه انسان، كشتیهای خود را بر پهنه دریا می راند و جدای استفاده از آرامش و زیبایی های نهفته در آن، از آن ماهی صید میكند و مایحتـــاج خود را به دست می آورد.
با اطلاعاتی كه ما اینك از وسعت و عمق اقیانوسهــا داریم، چنین به نظر میرسد كه اطلاق كره خاكی به سیــــاره ای كه در آن ساكن هستیم، چندان صحیح نیست زیرا نزدیك به سه چهارم سطح این سیاره را آب فرا گرفته است، آبی که مایه ی حیات است و دستیابی به اسرار بی نهایت آن که همانا نشانگر حکمت و قدرت لایزال خداوند است، بسادگی و بدون تلاش میسر نیست.
دنياى آرام آب‌ها با سکوت حاکم بر آن، انسان را به ژرفاى زندگى و هماهنگى شگفت‌انگيز آن مى‌برد. زيبائي، آرامش و سکوت دنياى زير آب همراه با جانوران آن، سال‌هاى درازى است که نظر انسان را به خود جلب کرده و او همواره در جستجوى راهى براى نفوذ به اين دنياى اسرارآميز و آگاهى از نحوه زندگی آبزيان است. اقیانوس اهمیت ویژه‌ای در حیات دارد. تقریبا مسلم است که نخستین صورتهای حیات در اقیانوس‌ها ظاهر شده است و از لحاظ کمیت، هنوز هم قسمت اعظم حیات در اقیانوس‌ها است و حال آنکه حیات در اقیانوس‌ها سراسر اقیانوس را تا اعماق 15 کیلومتری و در بعضی نقاط تا اعماق بیشتر ، اشغال می‌کند.